Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków                    GUNB banner.PNG              

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla MIASTA SŁUPSKA

Adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk


pok. 246, 245, 244

 

Sekretariat (59) 841-13-96 / (fax)
Inspektorzy (59) 841-24-20, (59) 841-24-71

 

e-mail: pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl

 

 

ePUAP banner :    /PINBmSlupsk/SkrytkaESP

 

 

                         Serwis Służby Cywilnej                 Słupsk ukrainie.PNG

  

     Opłat skarbowych   należy dokonywać na   konto Urzędu Miasta Słupska   nr   35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

          


 

Zima zakończenie wielkopowierzchniowe 2023-03-20 104758

 


 

NFORMACJA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) - osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza - przewodnika lub tłumacza języka migowego.