Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla MIASTA SŁUPSKA

Adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
pok. 246, 245, 244

Telefony: (59) 841-24-20, (59) 841-24-71,
tel./fax. (59) 841-13-96

e-mail: pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl

 

Serwis Służby Cywilnej

 


KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o:

obowiązku systematycznego usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów obiektów, 

konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usunięcia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska (pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem). 

Podstwa prawna : art. 61, 62, 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 730 z późn. zm.) 

 


INFORMACJA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) - osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza - przewodnika lub tłumacza języka migowego.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:40129
Treść wprowadził(a): Ostrowska Natalia, 2019-11-25 15:07:05
Treść wytworzył(a): Małgorzata Szczurowska, 2014-06-12 10:42:05
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-08-02 10:34:33