Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków                    GUNB banner.PNG              

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla MIASTA SŁUPSKA

Adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk


pok. 246, 245, 244

 

Sekretariat (59) 841-13-96 / (fax)
Inspektorzy (59) 841-24-20, (59) 841-24-71

 

e-mail: pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl

 

 

ePUAP banner :    PINBmSlupsk

 

 

                         Serwis Służby Cywilnej                 Słupsk ukrainie.PNG

  

     Opłat skarbowych   należy dokonywać na   konto Urzędu Miasta Słupska   nr   35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

          

  


 

 

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o:

obowiązku systematycznego usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów obiektów, 

konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usunięcia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska (pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem). 

Podstwa prawna : art. 61, 62, 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) 

 


 

INFORMACJA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) - osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza - przewodnika lub tłumacza języka migowego.