Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

                    GUNB banner.PNG              

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla MIASTA SŁUPSKA

Adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk


pok. 246, 245, 244

 

Sekretariat (59) 841-13-96 / (fax)
Inspektorzy (59) 841-24-20, (59) 841-24-71

 

e-mail: pinb@slupsk.gda.winb.gov.pl

 

ePUAP:  /PINBmSlupsk/SkrytkaESP

 

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek - piątek           7:30 - 15:30

 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:

poniedziałek                     12:00 - 15:00

środa                               12:00 - 15:00

wtorek, czwartek, piątek     dni terenowe

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

poniedziałek - piątek           7:30 - 15:30

 

                         Serwis Służby Cywilnej                 Słupsk ukrainie.PNG

e-budownictwo baner

  

     Opłat skarbowych   należy dokonywać na   konto Urzędu Miasta Słupska   nr   35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

 

         


 

 

 

KOMUNIKAT
do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z kończonym się okresem zimowym 2023/2024
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA SŁUPSKA
 
przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o:
obowiązku przeprowadzenia kontroli okresowej co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2;
osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie na piśmie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.
Podstawa prawa: art.  62  pkt  1  ust.  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r. Prawo  budowlane (Dziennik  Ustaw  z  2023 r.,  poz. 682)

 

 


 

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska informuję, że od 18 września 2023 roku (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1451-1455) protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną. Celem wyjaśnienia informujemy, że dotychczasowy dokument w formie papierowej nie będzie miał mocy prawnej. Kominiarz będzie wprowadzał dane z przeglądu bezpośrednio do ewidencji, a potwierdzeniem wykonanego przeglądu będzie wystawiony również w systemie protokół elektroniczny.

 


 

NFORMACJA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) - osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza - przewodnika lub tłumacza języka migowego.