Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

W celu wszczęcia sprawy interesant składa pisemny wniosek w pokoju nr 246 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, drogą pocztową, przez ePUAP, za pośrednictwem strony e-budownictwo
Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.Nr 5, poz. 46).

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek, środa - od godz. 12:00 do 15:00
wtorek, czwartek, piątek - dni terenowe

Lista spraw:
(szczegółowe informacje o sposobie ich załatwienia)

1. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych

2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy

3. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

4. Zmiana/ustanowienie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie

5. Samowole budowlane

6. Stany techniczne obiektów budowlanych