Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2021-05-05 10:46:34PlikiOstrowska NataliaAktualizacja dokumentu
2021-05-05 10:45:36PB-12 NOWE Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.docOstrowska NataliaDodanie pliku
2021-05-04 09:15:10PlikiOstrowska NataliaAktualizacja dokumentu
2021-05-04 09:14:52PINB-5.1 Zawiadomienie o zakonczeniu budowy.docOstrowska NataliaDodanie pliku
2021-05-04 00:13:33PINB-12_Oswiadczenie_o_podjeciu_obowiazkow_inspektora_nadzor.docOstrowska NataliaUsunięcie pliku
2021-05-04 00:11:50PINB-5.1_Zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy.docOstrowska NataliaUsunięcie pliku
2021-05-04 00:11:39PINB-5.1_Zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy.docOstrowska NataliaUsunięcie pliku
2021-05-04 00:11:29PINB-5.1_Zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy.docOstrowska NataliaUsunięcie pliku
2021-05-04 00:11:20PINB-3.1_Zawiadomienie_o_zamiarze_rozpoczecia_robot.docOstrowska NataliaUsunięcie pliku
2021-05-04 00:11:10PINB-6.1_Wniosek_o_pozwolenie_na_uzytkowanie.docOstrowska NataliaUsunięcie pliku
2021-05-04 00:10:46PINB-17 Zawiadomienie o zmianie osoby wykonujacej samodz fun.pdfOstrowska NataliaUsunięcie pliku
2021-05-04 00:10:24PINB-4 Wniosek o przenisienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robot budowlanych na rzecz innego podmiotu.docOstrowska NataliaUsunięcie pliku
2021-05-04 00:09:35PINB-2_Wniosek_o_wydanie_decyzji_o_zatwierdzenie_projektu_bu.docOstrowska NataliaUsunięcie pliku
2021-05-04 00:09:03PINB-8_Oświadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_budowlane.pdfOstrowska NataliaUsunięcie pliku
2021-05-04 00:08:34PINB-4_Wniosek_o_przenisienie_decyzji_o_pozwoleniu_na_wznowi.docOstrowska NataliaUsunięcie pliku
2021-05-04 00:04:00PlikiOstrowska NataliaAktualizacja dokumentu
2021-05-04 00:03:24PINB-2 Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowl. i wznowienie robót.docOstrowska NataliaDodanie pliku
2021-05-04 00:01:41PlikiOstrowska NataliaAktualizacja dokumentu
2021-05-03 23:58:35PlikiOstrowska NataliaAktualizacja dokumentu
2021-05-03 23:58:15PINB-4_Wniosek o przenisienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowl..docOstrowska NataliaDodanie pliku
2021-05-03 23:57:22PINB-2 Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowl. i wznowienie robót.docOstrowska NataliaDodanie pliku
2021-05-03 23:56:19PINB Informacja BIOZ.docOstrowska NataliaDodanie pliku
2021-05-03 23:55:27Zawiadomienie o ustanowieniu kierownika robót budowl. inspektora nadzoru iwestorskiego projektanta sprawującego nadzór autorski.docOstrowska NataliaDodanie pliku
2021-05-03 23:54:50PlikiOstrowska NataliaAktualizacja dokumentu
2021-05-03 23:54:37PINB-18 Oswiadczenie o podjeciu obowiazkow projektanta.docOstrowska NataliaDodanie pliku