Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

STAN OSOBOWY INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO:

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska:
Bożena Sobczyńska-Kozłowska

 

Starszy Inspektor:
Leszek Flor

Starszy Inspektor:
Janusz Bomba

 

Starszy Inspektor:
Adam Socki

Starszy Referent:
Natalia Ostrowska


Starszy Referent:
Ewelina Stenka


Główny Księgowy:
Katarzyna Pohl-Sławek

Kadrowa:
Małgorzata Przybyła