Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska zgodnie z instrukcją kancelaryjną (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie - Dz. U. z Nr 161, poz. 1109, z późn. zm.) prowadzi następujące rejestry:

1. Rejestr korespondencji przychodzącej do Inspektoratu
2. Rejestr korespondecji wychodzącej z Inspektoratu, wg listy poniżej:

5160 – samowoli budowlanych
515  – katastrof budowlanych
5140 - utrzymania obiektów i inspekcja budów
5100 - wydanych decyzji pozwoleń na budowę i zgłoszeń
511   - rejestr zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych
5120 - rejestr zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych
5121 - pozwoleń na użytkowanie obiektów
033 i 420 - sprawozdawczość i statystyka własna
       - współdziałanie z innymi urzędami , instytucjami i stowarzyszeniami