Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Słupska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003r. /Dz.U.Nr 120 z 2003r., poz. 1130/ w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych prowadzi następujące ewidencje obiektów budowlanych :

- ewidencja budynków,
- ewidencja budowli,
- ewidencja dróg,
- ewidencja rurociągów, przewodów, linii i sieci,
- ewidencja innych obiektów budowlanych (niż wymienione wyżej).