Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

STATUS PRAWNY JEDNOSTKI

Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej, realizującym zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta Słupska.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

- Artykuł 40 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 133, poz. 872)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2021, poz. 1233)
- Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska


.